فیوز کف خواب باسمن DIN00 - DIN000 170M | فیوز 170M4802 | فیوز 170M4822 | فیوز 170M4803 | فیوز 170M4823 | فیوز 170M4804 | فیوز 170M4824 | فیوز 170M4805 | فیوز 170M4825 | فیوز 170M4806 | فیوز 170M4826 | فیوز 170M4807 | فیوز 170M4827 | فیوز 170M4808 | فیوز 170M4828 فیوز 170M4809 | فیوز 170M4829 | فیوز 170M4810 | فیوز 170M4830 | فیوز 170M4811 | فیوز 170M4831 | فیوز 170M4812 | فیوز 170M4832 | فیوز 170M4813 | فیوز 170M4833 | فیوز 170M4814 | فیوز 170M4834 | فیوز 170M4815 | فیوز 170M4835

فیوز کف خواب باسمن DIN00 - DIN000 170M | فیوز 170M4802 | فیوز 170M4822 | فیوز 170M4803 | فیوز 170M4823 | فیوز 170M4804 | فیوز 170M4824 | فیوز 170M4805 | فیوز 170M4825 | فیوز 170M4806 | فیوز 170M4826 | فیوز 170M4807 | فیوز 170M4827 | فیوز 170M4808 | فیوز 170M4828 فیوز 170M4809 | فیوز 170M4829 | فیوز 170M4810 | فیوز 170M4830 | فیوز 170M4811 | فیوز 170M4831 | فیوز 170M4812 | فیوز 170M4832 | فیوز 170M4813 | فیوز 170M4833 | فیوز 170M4814 | فیوز 170M4834 | فیوز 170M4815 | فیوز 170M4835

فیوز کف خواب باسمن DIN00 - DIN000 170M | فیوز 170M4802 | فیوز 170M4822 | فیوز 170M4803 | فیوز 170M4823 | فیوز 170M4804 | فیوز 170M4824 | فیوز 170M4805 | فیوز 170M4825 | فیوز 170M4806 | فیوز 170M4826 | فیوز 170M4807 | فیوز 170M4827 | فیوز 170M4808 | فیوز 170M4828 فیوز 170M4809 | فیوز 170M4829 | فیوز 170M4810 | فیوز 170M4830 | فیوز 170M4811 | فیوز 170M4831 | فیوز 170M4812 | فیوز 170M4832 | فیوز 170M4813 | فیوز 170M4833 | فیوز 170M4814 | فیوز 170M4834 | فیوز 170M4815 | فیوز 170M4835

Square Body DIN 43 653 — 1000V-690V (IEC): 20-315A
فیوز باسمن کف خواب 690ولت الی 1000ولت

 

 

Catalog Number

1000V (IEC) 20-315A

 

Dimensions

See Resources Tab

 

Volts

1000Vac (20-250A), 900Vac (315A)

 

Amps

20-315A

 

IR

150kA RMS Sym.

 

Agency Information

CE, Designed and tested to IEC 60269: Part 4, UL Recognized

 

Typical Applications

• DC common bus • DC drives • Power converters/rectifiers • Reduced voltage starters

 

  Catalog Numbers

 

 00/08 Visual Indicator for Micro

 

 00TN/80 Type T Indicator for Micro

  170M4802

  170M4822

  170M4803

  170M4823

  170M4804

  170M4824

  170M4805

  170M4825

  170M4806

  170M4826

  170M4807

  170M4827

  170M4808

  170M4828

  170M4809

  170M4829

  170M4810

  170M4830

  170M4811

  170M4831

  170M4812

  170M4832

  170M4813

  170M4833

  170M4814

  170M4834

  170M4815

  170M4835


170M1308 170M1358 170M1408

170M1309 170M1359 170M1409

170M1310 170M1360 170M1410

170M1311 170M1361 170M1411

170M1312 170M1362 170M1412

170M1313 170M1363 170M1413

170M1314 170M1364 170M1414

170M1315 170M1365 170M1415

170M1316 170M1366 170M1416

170M1317 170M1367 170M1417

170M1318 170M1368 170M1418

170M1319 170M1369 170M1419

170M1320 170M1370 170M1420

170M1321 170M1371 170M1421

170M1322 170M1372 170M1422

170M2608 170M2658

170M2609 170M2659

170M2610 170M2660

170M2611 170M2661

170M2612 170M2662

170M2613 170M2663

170M2614 170M2664

170M2615 170M2665

170M2616 170M2666

170M2617 170M2667

170M2618 170M2668

170M2619 170M2669

170M2620 170M2670

170M2621 170M2671

 

کاتالوگ و تصاویر


نظر خود را ثبت کنید

فیلدهای ستاره دار اجباری میباشد *

   

0    نظر ثبت شده


آخرین رویدادها

تبلیغات

 • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

 • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

 • فیوزهای DF اسپانیا

 • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

 • فیوز ایتون / EATON FUSE

 • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

 • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون