فیوز استوانه ای باسمن | فیوز 22x58 باسمن | فیوز FWP | فیوزFWP-20A22Fa | فیوز FWP-25A22Fa | فیوز FWP-32A22Fa | فیوز FWP-40A22Fa | فیوز FWP-50A22Fa | فیوز FWP-63A22Fa | فیوز FWP-80A22Fa | فیوز FWP-100A22Fa | With Striker | فیوز FWP-20A22FI | فیوز FWP-25A22FI | فیوز FWP-32A22FI | فیوز FWP-40A22FI | فیوز FWP-50A22FI | فیوز FWP-63A22FI | فیوز FWP-80A22FI | فیوز FWP-100A22FI

فیوز استوانه ای باسمن | فیوز 22x58 باسمن | فیوز FWP |  فیوزFWP-20A22Fa | فیوز FWP-25A22Fa | فیوز FWP-32A22Fa | فیوز FWP-40A22Fa | فیوز FWP-50A22Fa | فیوز FWP-63A22Fa | فیوز FWP-80A22Fa | فیوز FWP-100A22Fa | With Striker | فیوز FWP-20A22FI | فیوز FWP-25A22FI | فیوز FWP-32A22FI | فیوز FWP-40A22FI | فیوز FWP-50A22FI | فیوز FWP-63A22FI | فیوز FWP-80A22FI | فیوز FWP-100A22FI

فیوز استوانه ای باسمن | فیوز 22x58 باسمن | فیوز FWP | فیوزFWP-20A22Fa | فیوز FWP-25A22Fa | فیوز FWP-32A22Fa | فیوز FWP-40A22Fa | فیوز FWP-50A22Fa | فیوز FWP-63A22Fa | فیوز FWP-80A22Fa | فیوز FWP-100A22Fa | With Striker | فیوز FWP-20A22FI | فیوز FWP-25A22FI | فیوز FWP-32A22FI | فیوز FWP-40A22FI | فیوز FWP-50A22FI | فیوز FWP-63A22FI | فیوز FWP-80A22FI | فیوز FWP-100A22FI

 

Catalog Number

FWP-(amp)A22Fa (Class aR without striker), FWP-(amp)A22FI (Class aR with striker), FWP-(amp)G22F (Class gR without striker), FWP-(amp)G22FI (Class gR with striker)

Volts

Class aR
- 690 Vac (IEC)
- 700 Vac (UL)
Class gR
- 600 Vac

Amps

Class aR 20 to 100A
Class gR
- 20 to 100 A (without striker)
- 32 to 100 A (with striker)

Interrupting ratings

Class aR
- 200 kA RMS Sym
- 50 kA @ 500 Vdc)
Class gR
- 200kA AC

Operating class

- aR (short-circuit protection only)
- gR (overload and short-circuit protection)

Class aR agency information

- CE
- UL Recognized JFHR2, E91958
- CSA Component Acceptance file Class 1422-30, 1422-90 (53787)

Class gR agency information

- UL 248-13
- IEC 60269-4

 


Class gR versions

Catalog no. without striker

Catalog no. with striker

Rated current (A)

Pre-arcing I2t

Total I2t at 690 Va.

Power loss at 80% In (W)

Power loss at In (W)

FWP-20G22F

FWP-20G22FI

20

24

154

3.23

6

FWP-25G22F

FWP-25G22FI

25

43

274

3.66

6.65

FWP-32G22F

FWP-32G22FI

32

97

616

4.86

9.21

FWP-40G22F

FWP-40G22FI

40

180

899

4.5

8.24

FWP-50G22F

FWP-50G22FI

50

273

1362

6.26

11.85

FWP-63G22F

FWP-63G22FI

63

516

2575

7.35

13.8

FWP-80G22F

FWP-80G22FI

80

1092

5448

8.4

14

FWP-100G22F

FWP-100G22FI

100

2065

10,300

9.4

17.7

Class aR versions

Catalog no. without striker

Catalog no. with striker

Rated current (A)

Min I2t melting

Clearing I2t at rated voltage

Watts loss at rated current

FWP-20A22Fa

FWP-20A22FI

20

19

260

5

FWP-25A22Fa

FWP-25A22FI

25

34

410

6

FWP-32A22Fa

FWP-32A22FI

32

53.5

605

8

FWP-40A22Fa

FWP-40A22FI

40

68

750

9

FWP-50A22Fa

FWP-50A22FI

50

135

1600

9.5

FWP-63A22Fa

FWP-63A22FI

63

280

3080

11

FWP-80A22Fa

FWP-80A22FI

80

600

6600

13.5

FWP-100A22Fa

FWP-100A22FI

100*

1100

12500

16

*IEC/UL Voltage rating 690/700


کاتالوگ و تصاویر


نظر خود را ثبت کنید

فیلدهای ستاره دار اجباری میباشد *

   

0    نظر ثبت شده


آخرین رویدادها

تبلیغات

  • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

  • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

  • فیوزهای DF اسپانیا

  • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

  • فیوز ایتون / EATON FUSE

  • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

  • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون