فیوز استوانه ای باسمن | فیوز 14x51 باسمن | فیوز FWP | فیوزFWP-1A14Fa | فیوزFWP-2A14Fa | فیوز FWP-2.5A14Fa | فیوز FWP-3A14Fa | فیوز FWP-4A14Fa | فیوز FWP-5A14Fa | 14 x 51mm فیوز FWP-10A14Fa | فیوز FWP-15A14Fa | فیوز FWP-20A14Fa | فیوز FWP-25A14Fa | فیوز FWP-30A14Fa | فیوز FWP-32A14Fa | فیوز FWP-40A14Fa | فیوز FWP-50A14Fa | With Striker فیوز FWP-10A14FI | فیوز FWP-15A14FI | فیوز FWP-20A14FI | فیوز FWP-25A14FI | فیوز FWP-30A14FI | فیوز FWP-32A14FI | فیوز FWP-40A14FI | فیوز FWP-50A14FI

فیوز استوانه ای باسمن | فیوز 14x51 باسمن | فیوز FWP | فیوزFWP-1A14Fa |  فیوزFWP-2A14Fa | فیوز FWP-2.5A14Fa | فیوز FWP-3A14Fa | فیوز FWP-4A14Fa | فیوز FWP-5A14Fa | 14 x 51mm فیوز FWP-10A14Fa | فیوز FWP-15A14Fa | فیوز FWP-20A14Fa | فیوز FWP-25A14Fa | فیوز FWP-30A14Fa | فیوز FWP-32A14Fa | فیوز FWP-40A14Fa | فیوز FWP-50A14Fa | With Striker فیوز FWP-10A14FI | فیوز FWP-15A14FI | فیوز FWP-20A14FI | فیوز FWP-25A14FI | فیوز FWP-30A14FI | فیوز FWP-32A14FI | فیوز FWP-40A14FI | فیوز FWP-50A14FI

فیوز استوانه ای باسمن | فیوز 14x51 باسمن | فیوز FWP | فیوزFWP-1A14Fa | فیوزFWP-2A14Fa | فیوز FWP-2.5A14Fa | فیوز FWP-3A14Fa | فیوز FWP-4A14Fa | فیوز FWP-5A14Fa | 14 x 51mm فیوز FWP-10A14Fa | فیوز FWP-15A14Fa | فیوز FWP-20A14Fa | فیوز FWP-25A14Fa | فیوز FWP-30A14Fa | فیوز FWP-32A14Fa | فیوز FWP-40A14Fa | فیوز FWP-50A14Fa | With Striker فیوز FWP-10A14FI | فیوز FWP-15A14FI | فیوز FWP-20A14FI | فیوز FWP-25A14FI | فیوز FWP-30A14FI | فیوز FWP-32A14FI | فیوز FWP-40A14FI | فیوز FWP-50A14FI

 

 

Catalog Number

FWP-(amp)A14F (class aR without striker), FWP-(amp)A14FI (class aR with striker), FWP-(amp)G14F (class aR without striker), FWP-(amp)G14FI (class aR with striker)

Volts

Class aR
- 690 Vac (IEC)
- 700 Vac (UL)
- 800 Vdc (5-50 A)
Class gR
- 690 Vac (IEC and UL)

Amps

Class aR
- 1 to 50 A with outstriker
- 10 to 50 A with striker
Class gR
- 4 to 50 A without striker
- 8 to 50 A with striker

Interrupting rating

Class aR
- 200 kA RMS Sym.
- 50 kA DC
Class gR
- 200 kA AC

Operating class

- aR (short-circuit protection only)
- gR (overload and short-circuit protection)

Class aR agency information

- CE
- UL Recognized Guide IZLT2, File E14853
- CSA Component Acceptance file Class 1422-30, 1422-90 (53787) for non-striker versions only
- IEC 60269-4 File 47235)

Class gR agnecy information

- UL 248-13
- IEC 60269-4

 


Class gR versions

Catalog no.
without striker

Catalog no.
with striker

Rated current (A)

Pre-arcing I2t

Total I2t at 690 Vac

Power loss at 80% In (W)

Power loss at In (W)

FWP-4G14F

-

4

5.6

17

1.56

2.94

FWP-6G14F

-

6

16

48

2.25

4.2

FWP-8G14F

FWP-8G14FI

8

3.8

30

1.18

2

FWP-10G14F

FWP-10G14FI

10

5.9

47

1.41

2.52

FWP-12G14F

FWP-12G14FI

12

8.4

68

1.95

3.54

FWP-16G14F

FWP-16G14FI

16

15

120

2.67

4.83

FWP-20G14F

FWP-20G14FI

20

27

170

2.91

5.4

FWP-25G14F

FWP-25G14FI

25

53

333

3.38

6

FWP-32G14F

FWP-32G14FI

32

108

679

3.72

6.93

FWP-40G14F

FWP-40G14FI

40

211

1331

4.13

7.52

FWP-50G14F

FWP-50G14FI

50

350

2200

5.36

9.8

Class aR versions

Catalog no. without striker

Catlog no. with striker

Rated current (A)

Min I2t melting

Clearing I2t at rated voltage

Watts loss at rated current

FWP-1A14Fa

-

1

FWP-2A14Fa

-

2

FWP-2.5A14Fa

-

2.5

FWP-3A14Fa

-

3

FWP-4A14Fa

-

4

FWP-5A14Fa

-

5

1.6

11

1.5

FWP-10A14Fa

FWP-10A14FI

10

3.6

38.5

4

FWP-15A14Fa

FWP-15A14FI

15

8.6

70

5.5

FWP-20A14Fa

FWP-20A14FI

20

26

230

6

FWP-25A14Fa

FWP-25A14FI

25

46.5

375

7

FWP-30A14Fa

FWP-30A14FI

30

58

485

9

FWP-32A14Fa

FWP-32A14FI

32

68

600

7.6

FWP-40A14Fa

FWP-40A14FI

40

84

750

8

FWP-50A14Fa

FWP-50A14FI

50

200

1800

9

 


کاتالوگ و تصاویر


نظر خود را ثبت کنید

فیلدهای ستاره دار اجباری میباشد *

   

0    نظر ثبت شده


آخرین رویدادها

تبلیغات

 • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

 • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

 • فیوزهای DF اسپانیا

 • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

 • فیوز ایتون / EATON FUSE

 • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

 • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون