محصولات صنعتی - فیوز ( فیوز فست و فیوز فشار قوی ) - فیوز Bussmann U.K - فیوز کاردی باسمن

فیوز کاردی باسمن فست فیوز NH000 - فیوز NH00 - فیوز NH1 - فیوز NH2 - فیوز NH3

فیوز کاردی باسمن فست فیوز NH000 - فیوز NH00 - فیوز NH1 - فیوز NH2 - فیوز NH3

Square Body DIN 43 620 — 690V/700V (IEC/UL): 40-1000A فیوز فست باسمن / فیوز سریع باسمن فیوز کاردی باسمن

اطلاعات بیشتر
فیوز باسمن فست knife

فیوز باسمن فست knife

Square Body US Style — 1250V/1300V (IEC/UL): 50-1400A

اطلاعات بیشتر

گروه بندی فیوز کاردی باسمن