محصولات صنعتی - فیوز ( فیوز فست و فیوز فشار قوی ) - فیوز Bussmann U.K - فیوز پیچ خور باسمن| پیچخور باسمن

فیوز مکعبی باسمن فیوز پیچ خور باسمن 690ولت

فیوز مکعبی باسمن فیوز پیچ خور باسمن 690ولت

BUSSMANN Square Body Flush End Contact — 690/700V (IEC/UL): 1000-4000A فیوز پیچخور باسمن

اطلاعات بیشتر
فیوز مکعبی باسمن فیوز پیچ خور باسمن 1000ولت

فیوز مکعبی باسمن فیوز پیچ خور باسمن 1000ولت

فیوز پیچخور باسمن 1000ولت الی 1300ولت Bussmann باسمن Square Body Flush End Contact — 1250V/1300V (IEC/UL): 50-1400A

اطلاعات بیشتر

گروه بندی فیوز پیچ خور باسمن| پیچخور باسمن