محصولات صنعتی - فیوز ( فیوز فست و فیوز فشار قوی ) - فیوز Bussmann U.K - فیوز شاخک دار باسمن | فیوز شاخک خوابیده باسمن

فیوز شاخک دار BS88 باسمن LCT , LET, LMT , LMMT

فیوز شاخک دار BS88 باسمن LCT , LET, LMT , LMMT

British BS 88 — 240V: 6-900A LCT , LET , LMT , LMMT فیوزهای انگلیسی باسمن

اطلاعات بیشتر
فیوز باسمن CT ,فیوز باسمن  ET ,فیوز باسمن  FE ,فیوز باسمن  EET ,فیوز باسمن  FEE ,فیوز باسمن  FM ,فیوز باسمن  FMM , فیوز باسمن MT , MMT

فیوز باسمن CT ,فیوز باسمن ET ,فیوز باسمن FE ,فیوز باسمن EET ,فیوز باسمن FEE ,فیوز باسمن FM ,فیوز باسمن FMM , فیوز باسمن MT , MMT

British BS 88 — 690V: 6-710A فیوز شاخک خوابیده مصارف DC/AC باسمن فیوزهای استاندارد انگلیس باسمن CT , ET , FE , EET , FEE , FM , FMM , MT , MMT

اطلاعات بیشتر
فیوز شاخکدار 1000 ولت باسمن سری FWJ

فیوز شاخکدار 1000 ولت باسمن سری FWJ

Volts 1000Vac Amps 35-2000A IR 25kA (35-200A), 100kA (250-2000A), 50kA @ 800Vdc (35-200A, 450-600A)

اطلاعات بیشتر
فیوز HRC باسمن مدل OSD معادل TIS لاوسون

فیوز HRC باسمن مدل OSD معادل TIS لاوسون

فیوز باسمن مدل OSD معادل TIS Bussmann series OSD BS88 Offset bolted tags

اطلاعات بیشتر
فیوز HRC باسمن مدل NITD معادل NIT لاوسون

فیوز HRC باسمن مدل NITD معادل NIT لاوسون

فیوز باسمن مدل NITD معادل NIT Bussmann series NITD BS88 Offset bolted tags

اطلاعات بیشتر
فیوز HRC باسمن مدل DEO معادل TFP

فیوز HRC باسمن مدل DEO معادل TFP

فیوز باسمن مدل DEO معادل TFP Bussmann series DEO Offset bolted tags fuse links

اطلاعات بیشتر
فیوز HRC باسمن مدل CEO معادل TCP

فیوز HRC باسمن مدل CEO معادل TCP

فیوز باسمن مدل CEO معادل TCP Bussmann series CEO BS88 Offset bolted tags

اطلاعات بیشتر
فیوز HRC باسمن مدل BAO معادل TIS

فیوز HRC باسمن مدل BAO معادل TIS

فیوز باسمن مدل BAO معادل TIS Bussmann series BAO BS88 Offset bolted tags

اطلاعات بیشتر
فیوز HRC باسمن مدل AAO معادل TIA

فیوز HRC باسمن مدل AAO معادل TIA

فیوز باسمن مدل AAO معادل TIA Bussmann series AAO Industrial HRC fuse links

اطلاعات بیشتر

گروه بندی فیوز شاخک دار باسمن | فیوز شاخک خوابیده باسمن