محصولات صنعتی - فیوز ( فیوز فست و فیوز فشار قوی ) - فیوز Daito Japan

alarm fuse | daito fuse | دایتو فیوز | فیوز هشدار دهنده

alarm fuse | daito fuse | دایتو فیوز | فیوز هشدار دهنده

فیوزهای هشدار دهنده Daito نشانگرهای بسیار قابل اعتماد هستند که در طول سال ها در تجهیزات ماموریت مهم مانند سیستم های سوئیچینگ تلفنی و سایر تجهیزات و سیستم های ارتباطی، ابزارهای ماشین آلات و سایر تجهیزات صنعتی و کنترل کننده های گیاهان در نیروگاه هسته ای و دیگر گیاهان ثابت شده است. فیوزهای هشداردهنده

اطلاعات بیشتر
فیوز مخابراتی | آلارم فیوز | DC فیوز

فیوز مخابراتی | آلارم فیوز | DC فیوز

P4/PL4, P4/PL4(BSS), SP4, P4L/PL4L, P4H, SP4L, WP (For fuses, type P4/PL4, P4/PL4(BSS), SP4, P4L/PL4L, P4H, SP4L, W

اطلاعات بیشتر

گروه بندی فیوز Daito Japan