محصولات صنعتی - اتوماسیون و ابزار دقیق - OMRON - Japan

منبع تغذیه  S8VK-G

منبع تغذیه S8VK-G

منابع تغذیه سری S۸VK-G دارای رنج گسترده توان خروجی (از ۱۵ تا ۴۸۰ وات) بوده که ابعاد آن ۱۳ درصد از منابع تغذیه مشابه در بازار کوچک تر است.

اطلاعات بیشتر
منبع تغذیه S8VK-R

منبع تغذیه S8VK-R

واحد افزونگی جهت پشتیبانی سیستم تغذیه با استفاده از این واحد در کنار منابع تغذیه S۸VK-G قابلیت افزونگی فراهم شده و بیشترین قابلیت اطمینان برای سیستم شما فراهم خواهد شد.

اطلاعات بیشتر
  منبع تغذیه  S8VK-T

منبع تغذیه S8VK-T

منابع تغذیه ورودی سه فاز سری S۸VK منابع تغذیه سری S۸VK-T در رنج توانی ۱۲۰ تا ۹۶۰ وات دارای ابعاد بسیار کوچک و رنج گسترده ولتاژ ورودی AC و DC

اطلاعات بیشتر
منبع تغذیه  S8VK-C

منبع تغذیه S8VK-C

منابع تغذیه سری S۸VK-C منبع تغذیه مناسب برای سیستم هایی است که در عین دارا بودن کیفیت و قابلیت اطمینان بالا نیازمند منابع تغذیه ای ارزان قیمت می باشند.این خانواده دارای گستره توان خروجی ۶۰ تا ۴۸۰ وات می باشد.

اطلاعات بیشتر

گروه بندی OMRON - Japan