محصولات صنعتی - فیوز ( فیوز فست و فیوز فشار قوی ) - فیوز EFEN آلمان

فیوز 292 میلیمتر 6/12kV مارک EFEN آلمان

فیوز 292 میلیمتر 6/12kV مارک EFEN آلمان

فیوز فشارقوی ایفن 6 الی 12 کیلوولت

اطلاعات بیشتر
فیوز 442 میلیمتر 6/12kV مارک EFEN آلمان

فیوز 442 میلیمتر 6/12kV مارک EFEN آلمان

فیوز فشارقوی ایفن 6 الی 12 کیلوولت جهت استفاده در پایه فیوزهای 442 میلیمتر

اطلاعات بیشتر
فیوز 442 میلیمتر 10/24kV مارک EFEN آلمان

فیوز 442 میلیمتر 10/24kV مارک EFEN آلمان

فیوز فشارقوی ایفن 10 الی 24 کیلوولت

اطلاعات بیشتر
فیوز 537 میلیمتر 20/36kV مارک EFEN آلمان

فیوز 537 میلیمتر 20/36kV مارک EFEN آلمان

فیوز فشارقوی ایفن 20الی 36کیلوولت 67250.0020 67250.0040 67150.0060 67150.0100 67150.0160 67150.0200 67150.0250 67150.0320 67150.0400 67150.0500 67150.0630

اطلاعات بیشتر
فیوز حفاظت ترانسفورماتور مارک EFEN آلمان

فیوز حفاظت ترانسفورماتور مارک EFEN آلمان

فیوزهای خاص حفاظت ترانسفورماتور قابل نسب در PT - 6/12kV - 15/24kV - 20/36kV

اطلاعات بیشتر