نماینده SIBA آلمان در ایران / نمایندگی فیوز سیبا / فروش فیوز سیبا

نماینده SIBA آلمان در ایران / نمایندگی فیوز سیبا / فروش فیوز سیبا

نماینده SIBA آلمان در ایران / نمایندگی فیوز سیبا / فروش فیوز سیبا

فیوز فشار قوی سیبا، فیوز فشار متوسط سیبا، فیوز فست سیبا

 


فیوز سیبا(استوانه ای) 3 الی 7.2 کیلوولت(KV)

فیوز سیبا(استوانه ای) 6 الی 12 کیلوولت(KV)

فیوز سیبا(استوانه ای) 10 الی 24 کیلوولت(KV)

فیوز سیبا(استوانه ای) 24 الی 36 کیلوولت(KV)

فیوز سیبا(سیلندری) 6.3 آمپر الی 50 آمپر

فیوز سیبا(سیلندری) 63 آمپر الی 125 آمپر

فیوز سیبا(سیلندری) 200 آمپر الی 250 آمپر

فیوز سیبا(سیلندری) 200 آمپر الی 500 آمپر

فیوز سیبا جهت مصرف جنرال

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 3.6 کیلو ولت

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 7.2 کیلو ولت

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 12 کیلو ولت

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 50 الی 315 آمپری

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 50 الی 100 آمپری

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 160 الی 125 آمپری

فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 200 الی 315 آمپری

فیوزهای روغنی

فیوز سیبا روغنی 7.2 کیلو ولت (siba)

فیوز سیبا روغنی 12 کیلو ولت (siba)

فیوز سیبا روغنی 24 کیلو ولت (siba)

فیوز سیبا روغنی 6.3 الی 112 آمپری

فیوز سیبا روغنی 140 الی 125 آمپری

فیوز سیبا روغنی 6.3 آمپری 50 آمپری

آخرین رویدادها

تبلیغات

  • فیوز تندکار فراز فرانسهAC/DC

  • نماینده فیوزهای لاوسون در ایران

  • فیوزهای DF اسپانیا

  • فیوز های فشار قوی باسمن/ فیوزهای فشار قوی EATON

  • فیوز ایتون / EATON FUSE

  • R1446NC12C R1446NC12G R1446NC12F R1446NC12E FAST TURN OFF تریستور فست WESTCODE

  • ماژول سمیکرون ،دیسکی سمیکرون، کابلی سمیکرون